You are here

Светскиот ден на населението се одбележува од 1989 година. Оваа година темата на денот е „Планирање на семејството: Оспособени Луѓе, Развиени Нации“. Секоја инвестиција во семејно планирање го поттикнува економскиот и севкупниот развој на општествата.

 

Повеќе информации на следниот линк